کد خبر: 9165
تاریخ انتشار: شنبه 24 مهر 1400 - 12:56
>>

موضوع مورد بررسی:

- لايحه حذف تبصره (2) ماده (27) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور