کد خبر: 9070
تاریخ انتشار: چهارشنبه 31 شهريور 1400 - 15:43
>>

موضوع مورد بررسی:

- آيين نامه جذب هدايت و توزيع كمك هاي داخلي درمديريت بحران موضوع: بند (ژ) ماده (9) و جزء (3) بند (ب)ماده (14) قانون مديريت بحران كشور