کد خبر: 9068
تاریخ انتشار: چهارشنبه 31 شهريور 1400 - 15:41
>>

موضوعات مورد بررسی:

- لايحه اساسنامه صندوق اندوخته ازدواج جوانان

- اصلاح اساسنامه شركت شهرك هاي كشاورزي.موضوع: استفساريه اختيار اساسنامه سازمان ها، شركت ها و موسسات دولتي

- آيين نامه اجرايي نحوه تشخيص مالكان واحدهاي مسكوني اقشار كم درآمد موضوع: تبصره (2) ماده (4) قانون تاسيس صندوق بيمه همگاني حوادث طبيعي