کد خبر: 9035
تاریخ انتشار: سه شنبه 23 شهريور 1400 - 15:54
کد پیشنهاد: 59186
تاریخ پیشنهاد: 1400/04/31
تاریخ ثبت پیشنهاد: 1400/06/22
سازمان هواپیمایی کشوری به استناد ماده (53) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور و نیز ابلاغ تغییرات قانون مصوب بودجه سال 1400 کل کشور، متن نهایی اساسنامه این سازمان را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب، به دولت ارایه کرده است.
ارائه اساسنامه سازمان هواپیمایی کشوری

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» با توجه به اینکه سازمان هواپیمایی کشوری مشمول ماده (5) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مبنی بر مستثنی شدن این سازمان از شمول قوانین مدیریت خدمات کشوری و محاسبات عمومی کشور بجز در مواردی که از بودجه عمومی استفاده می کنند، شده، مقرر بوده در چارچوب اساسنامه ای که ظرف مدت سه ماه از تصویب قانون فوق به تصویب هیئت وزیران می رسد، اداره شود.

از این رو، پیش نویس اساسنامه مورد نظر با تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور، پس از سه سال سیر طولانی مراحل اداری تصویب، به شورای نگهبان ارسال و برای اصلاح پاره ای از موارد جزئی به دولت برگردانده شد.

اکنون با توجه به ابلاغ تغییرات قانون مصوب بودجه سال 1400 کل کشور که در آن قانونگذار، دولت را مکلف به تنظیم و تصویب اساسنامه سازمان هواپیمایی کشوری در قالب شرکت دولتی نموده، این سازمان همان اساسنامه را با اصلاحات مورد نظر شورای نگهبان و تنها با گنجاندن ارکان یک شرکت دولتی، تدوین و برای تصویب نهایی، به دولت ارسال نموده است.

گفتنی است، پیشنهاد فوق هم اکنون در کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در دست بررسی و تصمیم گیری است.

downlod
آخرین موضوعات در حال بررسی