کد خبر: 9014
تاریخ انتشار: چهارشنبه 17 شهريور 1400 - 14:19
کمیسیون های هیئت دولت >> علمی، تحقیقاتی و فناوری >> جلسه

موضوع مورد بررسی

- افزايش هزينه خدمات ثبت نام آزمون هاي سازمان سنجش كشور در سال 1401به استناد بند (الف) تبصره (49) قانون بودجه سال 1364 موضوع: تامين اعتبار هزينه هاي جاري و تملك دارايي هاي سرمايه اي.