کد خبر: 9012
تاریخ انتشار: چهارشنبه 17 شهريور 1400 - 14:12
>>

موضوعات مورد بررسی

- برنامه‌ملي تقويت كسب و كار، معيشت مرزنشينان و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق مرزي.

- آئين نامه اجرايي تبصره بند(ب) ماده (44) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران.

- اصلاح ماده (15) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور.

- اصلاح تصويب نامه موضوع طرح فروش سوخت مرزي به منظور ارتقاء توان اقتصادي ساكنين روستاهاي مرزي  و  كاهش زمينه هاي قاچاق سوخت .