کد خبر: 8998
تاریخ انتشار: دوشنبه 15 شهريور 1400 - 10:35
کد پیشنهاد: 59168
تاریخ پیشنهاد: 1400/06/10
تاریخ ثبت پیشنهاد: 1400/06/14
معاونت حقوقی رئیس جمهور درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر صدور مجوز واگذاری اراضی لازم برای احداث ساختمان اداری سازمان صنعت، معدن و تجارت در شهرستان جم استان بوشهر را به هیئت دولت ارائه نموده است.
درخواست تامین اراضی برای احداث ساختمان اداری سازمان صنعت، معدن و تجارت در استان بوشهر

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» وزارت صنعت، معدن و تجارت در نظر دارد تا با دریافت مجوز واگذاری 637 مترمربع از اراضی یک پلاک ثبتی واقع در شهرستان جم استان بوشهر نسبت به احداث ساختمان اداری سازمان صنعت، معدن و تجارت در این شهرستان اقدام نماید.

بر همین اساس، معاونت حقوقی رئیس جمهور در اجرای ماده (7) آیین نامه مستندسازی و تعیین بهره بردار اموال غیرمنقول دستگاه های اجرایی و تبصره (1) ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، درخواست صدور مجوز مربوط را که توسط کمیسیون مستندسازی و تعیین بهره بردار اموال غیرمنقول دستگاه های اجرایی مورد بررسی و تایید قرار گرفته، جهت سیر مراحل بررسی و تصویب به هیئت دولت ارائه نموده است.

گفتنی است این موضوع مراحل بررسی خود را در کمیسیون لوایح هیئت دولت طی می کند.

downlod
آخرین موضوعات در حال بررسی