کد خبر: 8922
تاریخ انتشار: چهارشنبه 3 شهريور 1400 - 11:33
نوع مصوبه: تصویب نامه
شماره مصوبه: 59073/56221
تاریخ ابلاغ: 1400/06/03
با امضای معاون اول رئیس جمهور، تعرفه های خدمات تشخیصی و د رمانی بخش خیریه و موقوفه در سال 1400 اصلاح و ابلاغ شد.
اصلاح و ابلاغ تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی بخش خیریه و موقوفه در سال 1400

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» هیئت وزیران در جلسه مورخ 24 مرداد 1400، به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور و تـأیید شورای عالی بیمه سلامت کل کشور و به استناد بند (الف) ماده (9) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور، با اصلاح تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی بخش خیریه و موقوفه در سال 1400 موافقت کرد.

downlod