کد خبر: 8844
تاریخ انتشار: دوشنبه 11 مرداد 1400 - 14:54
کد پیشنهاد: 59036
تاریخ پیشنهاد: 1400/04/26
تاریخ ثبت پیشنهاد: 1400/04/28
باتوجه به درخواست شهرداری فردیس استان البرز مبنی بر خرید ساختمان برای مناطق شهرداری مذکور از طریق ترک تشریفات مناقصه، وزارت کشور موضوع را جهت سیر مراحل بررسی به هیئت دولت ارائه نموده است.
درخواست خريد ساختمان برای مناطق شهرداری فرديس استان البرز

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» شهرداری فردیس در اجرای بند (ج) آیین نامه مالی شهرداری ها، مطابق مصوبه شورای اسلامی این شهر و تایید هیئت تطبیق فرمانداری مربوطه، درخواست خرید ساختمان برای مناطق شهرداری مذکور از طریق ترک تشریفات مناقصه مطابق نظریه هیئت کارشناسی رسمی و با رعایت کلیه قوانین و مقررات را دارد.

در همین راستا وزارت کشور به استناد دستورالعمل محله‌بندی و منطقه‌بندی که توسط این وزارت‌خانه تکلیف شده و مستند به بندهای (2) و (3) ماده (4) قانون تقسیمات کشوری و ماده (54) قانون شهرداری ها و بند (34) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و مطابق صورتجلسه شورای اسلامی این شهر و صورتجلسه هیئت سه نفره مبنی بر ترک تشریفات مناقصه جهت خرید ساختمان موردنیاز حداکثر تا سقف ارزش مالی مصوب در این هیئت، که بر اساس نصاب معاملات شهرداری ها طی سال 1399 بیشتر از اختیارات شهرداری و استانداری می باشد، این درخواست را جهت سیر مراحل تصمیم گیری به هیئت دولت ارائه نموده است.

گفتنی است این درخواست مراحل بررسی خود را در کمیسیون لوایح هیئت دولت طی می کند.

آخرین موضوعات در حال بررسی