کد خبر: 8807
تاریخ انتشار: چهارشنبه 6 مرداد 1400 - 11:08
کد پیشنهاد: 59018
تاریخ پیشنهاد: 1400/04/23
تاریخ ثبت پیشنهاد: 1400/04/27
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اجرای احکام مندرج در قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و قانون برنامه ششم توسعه، پیشنهاد تأمین اعتبارات لازم برای بهره مندی ایثارگران معزز و خانواده های ایشان از امتیازات مندرج در قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران را جهت بررسی و تصویب، به دولت ارایه کرده است.
پیشنهاد تأمین اعتبارات اجرای قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» حسب مواد متعدد «قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران» و «قانون برنامه ششم توسعه» امتیازات دارای بار مالی جهت بهره مندی ایثارگران معزز و خانواده های ایشان مقرر شده است که «سازمان تأمین اجتماعی» نیز موظف به انجام آنهاست. این درحالی است که برابر ماده (87) قانون برنامه ششم توسعه، دولت موظف است اقدامات لازم برای اجرای صحیح و به موقع قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران را به عمل آورده و اعتبار کافی را در بودجه سنواتی پیش بینی نماید.

از این رو دیوان عدالت اداری نیز در مقام رسیدگی به دعاوی مشمولان مربوطه، با صدور دادنامه های متعدد، دولت را مکلف به تأمین بار مالی ناشی از این احکام دانسته است.

لذا با عنایت به تکلیف سازمان تأمین اجتماعی به اجرای احکام مقرر در قوانین برای ایثارگران و نیز تکلیف دولت در تأمین بار مالی ناشی از آن و مفاد دادنامه های دیوان عدالت اداری در این خصوص و به منظور کاهش چشمگیر دعاوی در دیوان عدالت و افزایش حس رضایتمندی و ارج نهادن به رشادت های بی دریغ مشمولان، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد تأمین اعتبارات اجرای قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب، به دولت ارایه کرده است.

گفتنی است پیشنهاد فوق هم اکنون در کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک مراحل بررسی و تصمیم گیری را طی می کند.

downlod
آخرین موضوعات در حال بررسی