کد خبر: 8800
تاریخ انتشار: سه شنبه 5 مرداد 1400 - 14:42
نوع مصوبه: تصویب نامه
شماره مصوبه: 58985/46302
تاریخ ابلاغ: 1400/04/27
با امضای معاون اول رئیس جمهور، مصوبه مربوط به اختصاص اعتبار به وزارت نیرو اجرای اقدامات پیشگیرانه در برابر مخاطرات طبیعی ابلاغ شد.
ابلاغ مصوبه تخصیص اعتبار به وزارت نیرو

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» در جلسه هیئت وزیران مورخ 27 تیر 1400، مبلغ 75 میلیارد ریال اعتبار تملک دارایی های سرمایه ای بابت اجرای اقدامات پیشگیرانه در برابر مخاطرات طبیعی و به منظور ساماندهی و حفظ سواحل رودخانه ارس و جلوگیری از آسیب به پروژه های نیمه تمام مدیریت سیلاب و آب‌شستگی کرانه های این رودخانه و نیز پیشگیری از بروز خسارت به زمین های کشاورزی روستائیان مرزی، به وزارت نیرو اختصاص یافت.

دولت همچنین وزارت نیرو را موظف کرد ضمن نظارت فنی و اجرایی بر روند انجام موارد یاد شده، گزارش عملکرد اعتبار فوق را هر سه ماه به سازمان های برنامه و بودجه کشور و مدیریت بحران کشور ارسال نماید.

downlod