کد خبر: 8797
تاریخ انتشار: سه شنبه 5 مرداد 1400 - 14:15
نوع مصوبه: تصویب نامه
شماره مصوبه: 58189/47026
تاریخ ابلاغ: 1400/05/04
با تصویب و ابلاغ وزیران عضو کمیسیون لوایح، مجوز فروش بخشی از اراضی وزارت جهاد کشاورزی در استان یزد با هدف حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و به منظور تأمین سرمایه اولیه صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی صادر شد.
فروش بخشی از اراضی وزارت جهاد کشاورزی برای حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» وزیران عضو کمیسیون لوایح در جلسه مورخ 12 تیر ماه 1400، با صدور مجوز به وزارت جهاد کشاورزی برای فروش اراضی واقع در بخش (9) شهرستان اشکذر استان یزد به مساحت (14539) مترمربع برای حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و تشکیل صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی با مشارکت تولیدکنندگان به منظور تأمین سرمایه اولیه صندوق های یاد شده، موافقت کردند.

downlod