کد خبر: 8796
تاریخ انتشار: سه شنبه 5 مرداد 1400 - 13:58
نوع مصوبه: تصویب نامه
شماره مصوبه: 57257/47032
تاریخ ابلاغ: 1400/05/04
با موافقت وزیران عضو کمیسیون لوایح، حق بهره برداری از بخشی از اراضی متعلق به وزارت راه و شهرسازی واقع در شهرستان ری در استان تهران، به وزارت دادگستری واگذار شد.
واگذاری حق بهره برداری از اراضی وزارت راه و شهرسازی در شهرستان ری به وزارت دادگستری

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» وزیران عضو کمیسیون لوایح در جلسه مورخ 12 تیر ماه 1400، به پیشنهاد وزارت دادگستری و به استناد ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، مصوب کردند حق بهره برداری از اراضی متعلق به وزارت راه و شهرسازی (اداره کل زمین شهری استان تهران) واقع در شهرستان ری در استان تهران، به وزارت دادگستری (اداره کل تعزیرات حکومتی استان تهران) واگذار گردد.

downlod