کد خبر: 8753
تاریخ انتشار: يکشنبه 20 تير 1400 - 11:18
نوع مصوبه: تصویب نامه
شماره مصوبه: 58952/42039
تاریخ ابلاغ: 1400/04/19
دولت مصوبه مربوط به صدور مجوز برای خرید خوردوهای مورد نیاز سازمان برنامه و بودجه کشور (مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری) را ابلاغ کرد.
مجوز خرید خودروهای مورد نیاز مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» هیئت وزیران در جلسه مورخ 16 تیر 1400، به سازمان برنامه و بودجه کشور (مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری) اجازه داد نسبت به خرید خودروهای مورد نیاز خود از محل اعتبارت مصوب مربوط و با رعایت سایر قوانین و مقررات اقدام نماید.

downlod