کد خبر: 8710
تاریخ انتشار: يکشنبه 13 تير 1400 - 16:38
نوع مصوبه: تصویب نامه
شماره مصوبه: 57464/39169
تاریخ ابلاغ: 1400/04/12
با امضای معاون اول رئیس جمهور، آيين نامه اجرايي شرايط دسترسي و نحوه بهره برداري از منابع ژنتيكي کشور ابلاغ شد.
ابلاغ آيين نامه اجرايي شرايط دسترسي و نحوه بهره برداري از منابع ژنتيكي کشور

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» هیئت وزیران در جلسه مورخ 6 تیر 1400 و در اجرای ماده (6) قانون حفاظت و بهره برداری از منابع ژنتیکی کشور، آیین نامه اجرایی شرایط دسترسی و نحوه بهره برداری از منابع ژنتیکی را به تصویب رساند.

براساس آیین نامه فوق، مواردی که نیازمند صدور مجوز هستند، عبارتند از:

- ایجاد زیست بانک ها و بانک های ژن، مجموعه داران حقیقی و حقوقی

- در مواردی که بر اساس قوانین و مقررات محدودیت های دسترسی به منابع ژنتیکی در زیستگاه اصلی و خارج از زیستگاه اصلی و یا اطلاعات ژنتیکی آنها وجود دارد

- اشخاص غیر ایرانی برای دسترسی به منابع ژنتیکی به منظور انجام امور پژوهشی

- خروج منابع ژنتیکی از کشور به منظور دسترسی و بهره‌برداری ژنتیکی

- بهره برداری ژنتیکی از منابع ژنتیکی در داخل و خارج از زیستگاه های اصلی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی

- رهاسازی هرگونه منابع ژنتیکی بیگانه که به منظور دسترسی و یا بهره برداری ژنتیکی مورد استفاده قرار گرفته‌اند

- واردات هرگونه منابع ژنتیک مربوط به میکروارگانیسم ها و رده های سلولی

downlod