کد خبر: 8690
تاریخ انتشار: چهارشنبه 9 تير 1400 - 21:27
نوع مصوبه: تصویب نامه
شماره مصوبه: 58939/38801
تاریخ ابلاغ: 1400/04/09
معاون اول رئیس جمهور اصلاحیه تصویب نامه مربوط به تعیین ضریب حقوق کارمندان و افزایش حقوق بازنشستگان در سال 1400 را ابلاغ کرد.
مصوبه تعیین ضریب حقوق کارمندان و افزایش حقوق بازنشستگان در سال 1400 اصلاح و ابلاغ شد

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» هیئت وزیران در جلسه مورخ 9 تیر 1400 به پیشنهاد مشترک سازمان های برنامه و و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و وزارت نفت، تصویب نامه مربوط به تعیین ضریب حقوق کارمندان و افزایش حقوق بازنشستگان در سال 1400 و اصلاحیه آن را مورد بازنگری قرار داد.

براین اساس، متن زیر به عنوان تبصره به بند 6 الحاق می شود:

تبصره- محدودیت موضوع قسمت اخیر جزء (1) بند (الف) تبصره (12) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور فقط شامل حقوق پایه و گروه (برای مشمولان قانون استخدام کشوری) حقوق مبنا و افزایش سنواتی (برای مشمولان قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت) حقوق ثابت (برای مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری) وعناوین مشابه در نظام پرداخت دستگاه های اجرایی دارای مقررات پرداخت خاص می باشد. فوق العاده ها و مزایای مندرج در حکم کارگزینی (یا عناوین مشابه) از شمول این محدودیت مستنثی می باشند.

همچنین متن زیر به عنوان بند (10) الحاق می شود:

10- منظور از دریافتی کارکنان و تفاوت تطبیق آن در اجرای قسمت اخیر بند (7) تبصره (12) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور مجموع دریافتی بندهای زیر می باشد:

الف- حقوق و مزایای مندرج در حکم کارگزینی در مقایسه با حکم کارگزینی (یا عناوین مشابه) در سال 1399.

ب- پرداخت تفاوت تطبیق ثابت بابت مزایای غیرمستمر خارج ازحکم کارگزینی در هر ماده در مقایسه با پرداخت مشابه در همان ماده در سال 1399 در صورت تایید مقام مجاز هزینه.

downlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف