کد خبر: 8679
تاریخ انتشار: دوشنبه 7 تير 1400 - 13:55
کد پیشنهاد: 58931
تاریخ پیشنهاد: 1400/03/29
تاریخ ثبت پیشنهاد: 1400/04/06
نظر به اهمیت فزاینده حفاظت از محیط زیست دریایی و پیشگیری از تهدید و تخریب آن، سازمان حفاظت محیط زیست به استناد تکلیف مندرج در سند راهبردی فرابخشی محیط زیست و براساس سیاست های کلی محیط زیست (ابلاغی مقام معظم رهبری) برنامه اقدام ملی حفاظت از محیط زیست دریایی کشور ‌را تدوین و به هیئت دولت ارائه نموده است.
ارائه برنامه «اقدام ملی حفاظت از محيط زيست دريايی كشور»

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» محیط زیست به همه محیط‌هایی که در آن‌ها زندگی جریان دارد، گفته می‌شود. مجموعه‌ای از عوامل فیزیکی خارجی و موجودات زنده که با هم در کنش هستند، محیط زیست را تشکیل می‌دهند و بر رشد و نمو و رفتار موجودات تأثیر می‌گذارند. حفاظت محیط زیست در قرن بیست و یکم به عنوان یکی از هشت هدفِ توسعه هزاره و یکی از سه پایه توسعه پایدار شناخته می‌شود.

سطح کره زمین به‌طور کلی به چهار بخش تقسیم می‌شود که عبارت‌اند: از سنگ کره (لیتوسفر)، آب کره (هیدروسفر)، هواکره (اتمسفر) و بیوسفر، بعضی از دانشمندان یخ‌کره را نیز جزء این تقسیم‌بندی می‌دانند. هر کدام این بخش‌ها شامل اکوسیستم‌هایی گوناگون هستند که به‌طور کلی محیط زیست را تشکیل می‌دهند.

مفهوم آب‌کُره یا هیدروسفر (Hydrosphere) به عنوان یکی از بخش های تشکیل دهنده کره زمین، بیانگر مجموعه آب موجود در زیر، رو و فضای یک سیاره است که مشتمل بر اقیانوس ها و دریاها ، دریاچه ها ، رودها و بقیه آب های سطحی، آب های زیرزمینی ، یخچال ها و نزولات جوی می شود.

‌ دریاها و اقیانوس ها به عنوان بخش مهمی از حیات آبی کره زمین، نقش عمده ای در حمل و نقل، تامين انرژي، برخورداري از منابع عظيم معدني و از همه مهمتر، توازن زيست محيطي ایفا می کنند و لذا حفاظت از آن ها مانند ساير بخش هاي محيط زيست، از اهمیت بسیاری برخوردار است. لیکن اين بخش مانند ساير بخش هاي محيط زيست، به دلیل بهره برداری های غیراصولی، مورد تهدید و تخریب جدی قرار گرفته است.

آلودگی حوزه های آبی از جمله دریاها و اقیانوس ها از جمله موضوعاتی قلمداد می شود که همواره موجبات نگرانی‌ دولت ها و مردم‌ را فراهم‌ آورده‌ و برای‌ مبارزه‌ با آن‌ لازم‌ است‌ دولت ها درسطح‌ ملی‌ و بین‌المللی‌ اقدام‌ و مشارکت‌ نمایند. آلودگی دریا عبارت است از ورود مستقیم یا غیر مستقیم هرگونه ماده یا انرژی به محیط زیست دریایی که منجر به کاهش تولید و همچنین کاهش رشد و نمو جانداران شده و اثرات سوء بر سلامت و بهداشت آبزیان و انسان داشته باشد .

بنابراین از آنجایی که آلودگی دریایی تاثیر مستقیمی بر روی زندگی انسان ها و دیگر جانداران دارد، همچنین آب‌های دریاها و اقیانوس‌ها علاوه بر تامین بخشی از زنجیرة غذایی دنیا، قریب به 90 درصد اکسیژن کرة زمین را تامین می‌کند و در یک کلام،‌ آلودگی آب یعنی صدمه به کرة زمین هوا ساکنان آن،‌ لذا حفاظت از این موهبت الهی،‌ یکی از مهمترین مسائل زیست محیطی بشمار می‌رود.

در همین راستا از اوايل قرن بيستم تلاش هاي مختلفي براي كنترل آلودگي و حمايت از محيط زيست دريایي صورت پذیرفته است. در ایران نیز سازمان حفاظت محیط زیست براساس تکلیف سند راهبردی فرابخشی محیط زیست در قانون برنامه ششم توسعه، تدوین «برنامه اقدام ملی حفاظت از محیط زیست دریایی کشور» را در دستورکار خود قرار داده است.

درحال حاضر این سازمان به استناد تکلیف مندرج در سند راهبردی فرابخشی محیط زیست و براساس بند (1) سیاست های کلی محیط زیست (ابلاغی مقام معظم رهبری) مبنی بر «مدیریت جامع،‌ هماهنگ و نظامند منابع حیاتی (از قبیل هوا،‌ آب،‌ خاک و تنوع زیستی) مبتنی بر توازن و پایداری زیست بوم به ویژه با افزایش ظرفیت ها و توانمندی های حقوقی و ساختاری مناسب همراه با رویکرد مشارکت مردمی» برنامه اقدام ملی حفاظت از محیط زیست دریایی کشور را تدوین و به هیئت دولت ارائه نموده است.

گفتنی است این برنامه پیشنهادی مراحل بررسی خود را در کمیسیون امور زیربنایی،‌ صنعت و محیط زیست هیئت دولت طی می کند.

downlod
آخرین موضوعات در حال بررسی