کد خبر: 8667
تاریخ انتشار: يکشنبه 6 تير 1400 - 12:25
نوع مصوبه: تصویب نامه
شماره مصوبه: 55939/36570
تاریخ ابلاغ: 1400/04/05
دولت آیین نامه اجرایی ماده (30) قانون هوای پاک موضوع تعیین حدود انتشار پرتوهای یون ساز و غیریون ساز را ابلاغ کرد.
مصوبه تعیین حدود انتشار پرتوهای یون ساز و غیریون ساز ابلاغ شد

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» هیئت وزیران در جلسه مورخ 2 تیر 1400، به پیشنهاد سازمان انرژی اتمی و در راستای تکلیف مقرر در ماده (30) قانون هوای پاک درخصوص تعیین حدود انتشار پرتوهای یون ساز و غیریون ساز، آیین نامه اجرایی مربوط را به تصویب رساند.

پرتوهای های یون ساز به پرتوهایی مانند ایکس، گاما، بتا، نوترون و آلفا و ذرات اتمی دیگر اطلاق می گردد که قادر به یون سازی در ماده می باشند. همچنین پرتوهای غیریون ساز پرتوهایی مانند فرابنفش، فروسرخ، امواج رادیویی و مایکروویو و نظایر آن هستند که قادر به یون سازی در ماده نمی باشند.

به موجب آیین نامه یاد شده، حدود پرتوهای یون ساز در هوای آزاد (بخشی از جَو که عموم مردم در بیرون ساختمان ها به آن دسترسی دارند) در چارچوب مقررات آژانس بین المللی انرژی اتمی، توسط سازمان انرژی اتمی ایران تعیین می شود.

علاوه براین، سازمان انرژی اتمی ایران موظف است به منظور رعایت اصل ALARA و تأثیر پرتوگیری طولانی مدت در شدت میدان های ضعیف، متناسب با شرایط جامعه، تعدد و تنوع بهره برداری از منابع پرتو، تکنولوژی های مرتبط و ضریب نفوذپذیری آن در جامعه و سایر ملاحظات مرتبط، اقدامات لازم جهت کاهش پرتوگیری آحاد جامعه به حداقل میزان قابل دستیابی را با تعیین و اعمال حدود محدود شده به عمل آورد.

لازم به ذکر است، اصل ALARA (کمترین سطح موجه دست یافتنی) یکی از اصول حفاظت در برابر اشعه است که بیان می دارد، حفاظت و ایمنی در رابطه با پرتوگیری از هر منبع در فعالیت پرتوی باید به شکلی بهینه شود که پرتوگیری فردی، تعداد افراد در معرض پرتو و احتمال پرتوگیری ها با در نظر گرفتن ملاحظات اقتصادی و اجتماعی به کمترین سطح موجه دست یافتنی، کاهش یابد.

همچنین براساس آیین نامه مذکور، کلیه دارندگان منابع پرتو اعم از یون ساز و غیریون ساز ملزم به اخذ مجوز/پروانه های لازم برای منابع پرتوی در اختیار و نیز بهینه سازی و کاهش سطح تشعشعات براساس اصل ALARA  و حدود محدود شده در این آیین نامه می باشند.

downlod