کد خبر: 8666
تاریخ انتشار: يکشنبه 6 تير 1400 - 12:11
نوع مصوبه: تصویب نامه
شماره مصوبه: 54474/36574
تاریخ ابلاغ: 1400/04/05
با امضای معاون اول رئیس جمهور، مصوبه مربوط به تعیین فهرست اولویت های صنعتی با رعایت ملاحظات آمایشی ابلاغ شد.
تعیین و تصویب فهرست اولویت های صنعتی با رعایت ملاحظات آمایش سرزمینی و تعادل بخشی منطقه ای

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» هیئت وزیران در جلسه مورخ 2 تیر 1400، به موجب تکلیف مقرر در بند (الف) ماده (46) قانون برنامه ششم توسعه و با هدف توسعه صنعتی کشور و متوازن سازی آن در مناطق مختلف کشور و بکارگیری فناوری های نو در محصولات دارای اولویت مبتنی بر رویکرد آینده نگاری، فهرست اولویت های صنعتی را با رعایت ملاحظات آمایش سرزمینی و تعادل بخشی منطقه ای تعیین کرد.

downlod