کد خبر: 8646
تاریخ انتشار: سه شنبه 1 تير 1400 - 09:14
کد پیشنهاد: 58880
تاریخ پیشنهاد: 1400/03/12
تاریخ ثبت پیشنهاد: 1400/03/19
وزارت صنعت، معدن و تجارت درخواست رفع محدوديت‌هاي ايجاد شهرك‌ها و نواحي صنعتي در شعاع 30 كيلومتري كلانشهرها و اصلاح آيين‌نامه كاهش آلودگي هواي هشت شهر بزرگ را به هیئت دولت ارائه نموده است.
درخواست رفع محدوديت‌های ايجاد شهرك‌های صنعتی در شعاع 30 كيلومتری كلانشهرها

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» مطابق ماده (7) قانون راجع به تأسیس شرکت شهرک های صنعتی ایران، تشخیص ضرورت های فنی و اقتصادی ایجاد شهرک ها و نواحی صنعتی به عهده مجمع عمومی شرکت شهرک های صنعتی می باشد.

همچنین به موجب بند (8) قانون یادشده، مجمع عمومی شرکت شهرک های صنعتی ایران موظف است با تصویب هیئت دولت برای افزایش تعداد شهرک ها اقدام لازم را انجام دهد، ضمن اینکه مجمع عمومی شرکت های تابعه می تواند با توجه به نیاز و ضرورت نسبت به توسعه شهرک های صنعتی مصوب اقدام نماید.

علاوه براین، مطابق بند (14) آيين نامه كاهش آلودگي هوا در هشت شهر بزرگ كشور، ایجاد صنایع در خارج از شهرک های صنعتی در شهرهای تبریز، شیراز، اهواز، اراک و مشهد تا شعاع 30 کیلومتری ممنوع است.

از آنجاییکه مطابق استفسار سازمان حفاظت محیط زیست، ممنوعیت مندرج در بند فوق، شهرک ها و نواحی صنعتی را نیز در بر می گیرد و این موضوع،‌ ایجاد و توسعه شهرک ها و نواحی صنعتی موجود در محدوده مذکور را با چالش مواجه نموده است، لذا وزارت صنعت، معدن و تجارت با توجه به تعابیر مختلف از آیین نامه مذکور و بروز اشکالات اجرایی، درخواست اضافه کردن تبصره‌ای به بند (14) این آیین نامه مبنی بر "مجاز بودن ایجاد و توسعه شهرک ها و نواحی صنعتی در محدوده شعاع 30 کیلومتری شهرهای مذکور" را به هیئت دولت ارائه نموده است. 

گفتنی است این درخواست مراحل بررسی خود را در کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست هیئت دولت طی می کند.