کد خبر: 8640
تاریخ انتشار: دوشنبه 31 خرداد 1400 - 09:21
کمیسیون های هیئت دولت >> امور دولت >> مصوبه
نوع مصوبه: تصویب نامه
شماره مصوبه: 58862/34172
تاریخ ابلاغ: 1400/03/30
معاون اول رئیس جمهور آیین نامه اجرایی تسویه خالص بدهي‌ هاي قطعي دولت به اشخاص حقيقي، حقوقي، تعاوني و خصوصي از محل تحويل نفت خام به آنها طبق قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران را ابلاغ کرد.
ابلاغ آیین نامه اجرایی تسویه خالص بدهي‌ هاي قطعي دولت از محل تحويل نفت خام

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» هيئت وزيران در جلسه 23 خرداد 1400 به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور (با همکاری وزارت خانه های نفت، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت) آیین نامه اجرایی بند (ی) تبصره (1) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور درخصوص تسویه خالص بدهي‌ هاي قطعي دولت به اشخاص حقيقي، حقوقي، تعاوني و خصوصي از محل تحويل نفت خام به آنها طبق قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران را تصویب کرد.

به موجب آیین نامه مذکور، شرکت ملی نفت ایران موظف است نسبت به تحویل نفت در ازای ابلاغ اعتبار و تخصیص اقدام و نتیجه را به تفکیک تخصیص اعتبار به صورت مقداری و مبلغ (ارزی و ریالی) به سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) اعلام نماید. سهم دولت از ارزش نفت تحویلی 5 /47 درصد حداکثر معادل مبلغ 900 هزار میلیارد ریال می باشد و شرکت ملی نفت ایران ارزش محموله نفت تحویلی را به حساب بدهکار دولت منظور می کند.

تحویل نفت خام و میعانات گازی به اشخاص متقاضی، به قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران به ترتیب مندرج در قرارداد محاسبه خواهد شد. شرکت ملی نفت ایران مکلف است پس از تحویل نفت خام و میعانات گازی به هر شخص متقاضی معرفی شده مشمول، توسط سازمان، اعلامیه مقدار و ارزش نفت تحویلی (ریالی و ارزی) به تفکیک تخصیص اعتبار مندرج در این آیین نامه را برای تسویه حساب به سازمان و خزانه داری کل کشور اعلام نماید. سیاهه های مربوط مطابق روال متعارف جاری، برای تسویه حساب ارزی به ترتیب مقرر در این آیین‌نامه به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال خواهد شد.

نرخ تسعیر ارز برای تبدیل ارقام ریالی اعلام شده توسط سازمان، نرخ سامانه معاملات الکتریکی ((ETS خواهد بود.

اشخاص حقیقی معرفی شده توسط دستگاه مشمول و یا شرکت های بازرگانی نفتی، به هیچ وجه مجاز به ارایه تخفیف قیمت فروش در مقصد، به هیچ شخصی، بیش از آنچه با شرکت ملی نفت ایران توافق کرده اند، نمی باشند. در صورت احراز این امر برای شرکت ملی نفت ایران، ادامه همکاری با آن اشخاص حقیقی معرفی شده توسط دستگاه مشمول و یا شرکت های بازرگانی نفتی، بازنگری خواهد شد.

در اجرای قسمت اخیر فاز اول بند (ی) تبصره (1) قانون بودجه سال 1400 کل کشور، در صورت تقاضای اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی و خصوصی دارای انواع اوراق مالی اسلامی منتشر شده جهت تأمین منابع بودجه عمومی دولت با سررسید زودتر از خرداد سال 1401، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است براساس فهرست اعلامی وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به صدور، ابلاغ و تخصیص اعتبار تا سقف 150 هزار میلیارد ریال  و اعلام به شرکت ملی نفت ایران برای تحویل نفت صادراتی به این اشخاص اقدام نماید.

متناسب با مبلغ مورد استفاده از سازوکار بند (ی)، معادل 38 درصد جهت پرداخت سهم صندوق توسعه ملی و 5 /14 درصد به عنوان سهم شرکت ملی نفت ایران حواله تحویل نفت‌ قابل انتقال به غیر در اختیار آنها قرار می‌گیرد.

همچنین به موجب آیین نامه یاد شده، به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اجازه داده می شود از محل از محل منابع مندرج در این آیین نامه مبلغ 300 هزار میلیارد ریال از سهمیه نفت را از طریق پالایش در پالایشگاه های غیردولتی که نسبت به افزایش ظرفیت تولید خود اقدام نموده اند، به مصرف برساند. معادل ارزش نفت مصرف شده برای افزایش تولید، فرآورده های ناشی از اجرای این بند جهت صادرات آن در اختیار نیروهای مسلح قرار می گیرد.

قرارداد بین وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و هر یک از پالایشگاه ها که در سال 1400 موفق به افزایش ظرفیت تولید خود، مازاد بر ظرفیت عملکردی و عملیاتی سال 1399 (با تأیید شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران)‌ شوند و مایل به استفاده از مفاد این ماده باشند، از نظر امکان تأمین خوراک و محاسبه میزان و نوع فرآورده های نفتی که در مقابل افزایش خوراک برای صادرات در اختیار وزارت دفاع قرار گیرد، به تأیید شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران می رسد.

downlod