کد خبر: 8634
تاریخ انتشار: يکشنبه 30 خرداد 1400 - 11:22
کد پیشنهاد: 58894
تاریخ پیشنهاد: 1400/03/22
تاریخ ثبت پیشنهاد: 1400/03/26
وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای اجرای سیاست های کلی برنامه ششم توسعه و با هدف توسعه دسترسی آحاد مردم به محصولات و خدمات مالی، اعم از محصولات و خدمات قابل استفاده در بازارهای پول، سرمایه و بیمه و مشارکت حداکثری در فعالیت های اقتصادی، پیشنهاد «ساز و کار هماهنگ سازی تدوین سند ملی فراگیری مالی کشور» را جهت بررسی و تصویب در دولت ارایه کرده است.
ارایه ساز و کار هماهنگ سازی تدوین سند ملی فراگیری مالی کشور

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» فراگیری مالی یک مفهوم چند بعدی است که در تعریفی جامع، دسترسی و استفاده عمومی از طیف وسیعی از خدمات مالی با کیفیت و مقرون به صرفه در حوزه های بانکی، بیمه و بورس را در بر می گیرد و در سال های اخیر به عنوان عاملی مهم برای توسعه پایدار در مقیاس جهانی مورد توجه سیاستگذاران قرار گرفته است.

در ایران، اگرچه بحث ارتقای فراگیری مالی از سال های گذشته مورد توجه بوده است، لیکن مجموعه اقدامات هم از حیث قانون گذاری و هم برنامه های اجرایی به صورت پراکنده، مقطعی و بدون توجه به شکاف ها و تنگناهای موجود انجام گرفته که نتیجه آن فقدان اثرگذاری های بلند مدت و ضعف در برخی از ابعاد آن بوده است.

در سیاست های کلی برنامه ششم توسعه، مسأله فراگیری مالی با نگاهی جامع و سیستمی مورد توجه قرار گرفته و بر گسترش و تعمیق نظام جامع تأمین مالی و ابزارهای آن اعم از بازار پول، سرمایه و بیمه ها، تأمین مالی فعالیت های خرد و متوسط به وسیله نظام بانکی و ارتقای کیفی و کمی نظام جامع صنعت بیمه و ابزارهای آن تأکید شده است.

بنابراین، تدوین و تصویب سند مذکور می تواند از حیث نگرش همه جانبه و تعاملی، نقطه عطفی در فراگیری مالی در کشور باشد و شکاف های موجود در مقررات را در این حوزه رفع و امکان توزیع هماهنگ و یکپارچه مزایای فراگیری مالی در کشور را به دنبال داشته باشد.

گفنتی است پیشنهاد فوق هم اکنون مراحل بررسی و تصویب را در کمیسیون اقتصاد دولت طی می کند.

downlod