کد خبر: 8627
تاریخ انتشار: شنبه 29 خرداد 1400 - 13:15
کمیسیون های هیئت دولت >> علمی، تحقیقاتی و فناوری >> جلسه

موضوعات مورد بررسی:

- درخواست و پیشنهاد اصلاح تبصره (1) ذیل بند (1-3-2) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1373 از صدور کارت بازرگانی موضوع عدم مشمولیت قانون حفاظت صنایع و مدیریت اعضای هیأت علمی در شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان

- اصلاح ساختار و تشکیلات سازمان بورس و اوراق بهادار