کد خبر: 8624
تاریخ انتشار: چهارشنبه 26 خرداد 1400 - 11:30
کد پیشنهاد: 58878
تاریخ پیشنهاد: 1400/03/17
تاریخ ثبت پیشنهاد: 1400/03/19
وزارت نیرو به منظور تسریع اجرای طرح ها و پروژه های بخش آب و بهره مندی حداکثری از توانمندی و سرمایه های بخش خصوصی، درخواست تعيين شركت مادر تخصصي مديريت منابع آب ايران به عنوان سازمان توسعه اي را به هیئت دولت ارائه نموده است.
درخواست وزارت نیرو برای احتساب شركت مديريت منابع آب ايران به عنوان سازمان توسعه ای

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران، ساماندهی فعالیت های وزارت نیرو در امور آب در زمینه شناخت، مطالعه، توسعه، حفاظت، بهره برداری بهینه منابع آب، تاسیسات و سازه های آبی و استحصال انرژی برق آبی و تاسیسات مربوط را بر عهده دارد.

این شرکت به موجب مفاد بند (م) ماده (194) قانون برنامه پنجساله توسعه جمهوری اسلامی ایران موظف به سرمایه گذاری مشترک با بخش های غیردولتی تا سقف 49 درصد در چارچوب سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی است.

همچنین به منظور کاهش اندازه دولت در بخش آب، وجود یک سازمان توسعه ای با قابلیت مشارکت با بخش خصوصی، گزینه مناسبی برای تحقق موثر و اثربخش تر اهداف صنعت آب می باشد و این مهم در تبصره (3) بند (الف) ماده (3) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی درنظر گرفته شده است.

درحال حاضر باتوجه به اتمام دوره برنامه پنجم توسعه و به منظور تسریع اجرای طرح ها و پروژه های بخش آب و بهره مندی حداکثری از توانمندی و سرمایه های بخش خصوصی، وزارت نیرو درخواست نموده است تا موضوع توسعه ای شدن این شرکت در دستورکار هیئت دولت قرار گیرد.

متن ارسالی این وزارت به شرح زیر است:

"شرکت سهامی مدیریت منابع آب ایران (مادرتخصصی) به فهرست سازمان های توسعه ای اضافه می شود."

گفتنی است این موضوع مراحل بررسی خود را در کمیسیون اقتصاد هیئت دولت طی می کند.