کد خبر: 8623
تاریخ انتشار: چهارشنبه 26 خرداد 1400 - 11:17
نوع مصوبه: تصویب نامه
شماره مصوبه: 58866/32375
تاریخ ابلاغ: 1400/03/25
مصوبه مربوط به تهاتر مطالبات دو شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم و نیرو آتیه صبا از شرکت دولتی مدیریت شبکه برق ایران با بدهی آنها به سازمان امور مالیاتی کشور، با امضای معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد.
ابلاغ مصوبه تهاتر مطالبات و بدهی های تعدادی از شرکت ها با دولت

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» هیئت وزیران در جلسه مورخ 23 خرداد 1400، با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر تهاتر مطالبات‌ شرکت‌‌های توسعه مولد نیروگاهی جهرم و نیرو آتیه صبا از شركت‌‌‌ دولتي مدیریت شبکه برق ایران با بدهی همان شرکت‌ها‌ به سازمان امورمالیاتی کشور، به مبلغ 129 میلیارد و 104 میلیون و 152 هزار و 393 ریال موافقت کرد.

بر این اساس، شركت‌ دولتي مدیریت شبکه برق ایران تا سقف تهاتر انجام شده، جایگزین اشخاص بدهکار می‌شود و مکلف است نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل کشور با هماهنگی سازمان امور مالیاتی کشور اقدام نماید.

همچنین سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ارقام مربوط را به عنوان وصول بدهی، تلقی و در حساب اشخاص بدهکار منظور نموده و نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع‌الخروجی اشخاص مذکور بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام نماید.

علاوه بر این، مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی و خصوصی) که به شرکت‌های دولتی منتقل شده با بدهی دولت به شرکت‌های مذکور بابت مواردی مانند یارانه قیمت‌های تکلیفی (با تأیید سازمان حسابرسی) از طریق صدور اسناد تسویه خزانه موضوع قوانین بودجه سنواتی قابل تسویه است.

همچنین در صورتی‌که بدهی انتقال‌ یافته به شرکت‌ دولتی تسویه نشود و یا بیش از ارقامی باشد که از طریق صدور اسناد تسویه خزانه تسویه می‌شود، دستگاه اجرایی طلبکار موظف است برای وصول مبالغ مازاد فوق از شرکت‌ دولتی جایگزین اقدام نماید و چنانچه شرکت‌‌ دولتی جایگزین نسبت به پرداخت آن اقدام ننماید، مطالبات مذکور با سازوکار موضوع ماده (48) قانون محاسبات عمومی کشور با اعلام دستگاه طلبکار، توسط سازمان امورمالیاتی کشور وصول و به حساب ذی‌ربط خزانه واریز خواهد شد.

downlod