کد خبر: 8618
تاریخ انتشار: چهارشنبه 26 خرداد 1400 - 11:06
کمیسیون های هیئت دولت >> اقتصاد >> جلسه

موضوعات مورد بررسی

- سياست هاي اجرايي تشويق و حمايت از كار آفرينان پيشرو.

- مجور ورود اتوبوس توريستي سقف بسته، خودروهاي كاروان و موتور سيكلت چهار چرخ براي ساماندهي سيستم خدمات مرتبط با امور حمل و نقل گردشگري براي توسعه صنعت فرابخشي گردشگري.

- لايحه مديريت بدهي‌هاي عمومي.

- لايحه نظام جامع باشگاه داري در جمهوري اسلامي ايران.

- آيين‌نامه اجرايي بند (د) تبصره (18) ماده واحده قانون بودجه سال 1400.