کد خبر: 8616
تاریخ انتشار: چهارشنبه 26 خرداد 1400 - 11:04
>>

موضوعات مورد بررسی

- سند راهبردي توسعه گردشگري موضوع بند (الف) ماده (100) قانون برنامه ششم توسعه .

- آيين نامه پيشنهادي ماده 15 قانون حمايت از هنرمندان، استادكاران و فعالان صنايع دستي.