کد خبر: 8609
تاریخ انتشار: چهارشنبه 26 خرداد 1400 - 10:55
نوع مصوبه: تصویب نامه
شماره مصوبه: 58650/32364
تاریخ ابلاغ: 1400/03/25
معاون اول رئیس جمهور مصوبه مربوط به مجوز انعقاد قرارداد برای اجرای پروژه بهسازی سطوح پروازی و سیستم زهکشی باند (29) چپ فرودگاه مهرآباد را ابلاغ کرد.
ابلاغ مجوز انعقاد قرارداد برای اجرای پروژه بهسازی سطوح پروازی و سیستم زهکشی باند (29) چپ فرودگاه مهرآباد

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» هیئت وزیران در جلسه مورخ 23 خرداد 1400، به منظور افزایش ایمنی و سرعت در جابجایی بار و مسافر در فرودگاه بین المللی مهرآباد، به شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران به نمایندگی از وزارت راه و شهرسازی اجازه داد با حفظ مالکیت دولت، برای تأمین مالی هزینه های اجرای پروژه تکمیل، راه اندازی، اجاره و انتقال پروژه بهسازی سطوح پروازی و سیستم زهکش باند 29 چپ فرودگاه بین المللی مهرآباد، با برآورد تقریبی 2745 میلیارد ریال (بدون هزینه های تعدیل و مابه التفاوت نرخ مصالح مصرفی) در قالب بند (ب) ماده (2) آیین نامه اجرایی قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور، نسبت به انعقاد قرارداد با شرکت احداث و تکمیل پروژه بهسازی سطوح پروازی و سیستم زهکش باند 29 چپ فرودگاه بین المللی مهرآباد، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط از جمله ضوابط و مقررات زیست محیطی اقدام نماید.

شرکت طرف قرارداد عهده دار تأمین 50 درصد از برآورد هزینه های احداث و تکمیل «پروژه» به مبلغ 1372 میلیارد و 500 میلیون ریال تا مرحله راه­اندازی کامل «پروژه» و تسویه حساب هزینه ها در قالب تأمین مالی، اجرا، اجاره و انتقال (BLT) برای مدت یکسال در قالب بازه زمانی مندرج در الگوی مالی در قرارداد آتی خواهد بود و شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران نیز تأمین (50) درصد مابقی برآورد هزینه های احداث و تکمیل «پروژه» به انضمام تأمین کامل هزینه های تعدیل و مابه التفاوت نرخ مصالح مصرفی کلیه کارکردهای دوره احداث و تکمیل که بر اساس ضریب پیشنهادی یک (نت) بر فهرست بهای سال 1399 محاسبه خواهند شد را تعهد نموده که از محل منابع داخلی مصوب مربوط شرکت تأمین خواهد شد.

downlod