کد خبر: 8599
تاریخ انتشار: يکشنبه 23 خرداد 1400 - 11:00
نوع مصوبه: تصویب نامه
شماره مصوبه: 57485/30569
تاریخ ابلاغ: 1400/03/22
با موافقت وزیران عضو کمیسیون لوایح، به سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور اجازه داده شد نسبت به بهره برداری از منافع بخشی از اراضی ملی قابل واگذاری واقع در شهرستان اصفهان به منظور احداث زندان جدید در این شهرستان اقدام کند.
صدور مجوز بهره برداری از بخشی اراضی ملی برای احداث زندان جدید در شهرستان اصفهان

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» وزیران عضو کمیسیون لوایح در جلسه مورخ یکم خرداد 1400 به پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور و به استناد تبصره (1) ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، با صدور مجوز به سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور برای بهره برداری از منافع (80) هکتار از اراضی ملی واقع در بخش (20) اصفهان با حفظ مالکیت دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور و با کسر حریم های قانونی و رعایت قوانین، مقررات و ملاحظات زیست محیطی جهت احداث زندان جدید شهرستان اصفهان موافقت کردند.

 

downlod