کد خبر: 8584
تاریخ انتشار: چهارشنبه 19 خرداد 1400 - 13:01
>>

موضوعات مورد بررسی

- سند راهبردي توسعه گردشگري، موضوع بند (الف) ماده (100) قانون برنامه ششم توسعه .

- مجوز واگذاري امتياز سرقفلي و مشاركت غرف و فروشگاه هاي پايانه هاي عمومي بار و مسافر و مجتمع هاي خدماتي رفاهي بين راهي.

- آيين نامه پيشنهادي ماده 15 قانون حمايت از هنرمندان، استادكاران و فعالان صنايع دستي.

- آئين نامه شوراي برون مرزي ورزش كشور به استناد بند (17) بخش (الف) ماده (4) قانون اهداف، وظايف و اختيارات وزارت ورزش و جوانان .