کد خبر: 8582
تاریخ انتشار: چهارشنبه 19 خرداد 1400 - 12:59

موضوعات مورد بررسی

- اصلاح آيين نامه بررسي سوانح و حوادث هوايي (غيرنظامي).

- اصلاح آيين نامه اجرايي قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن.

- آيين نامه اجرايي بند (ب) ماده (27) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور.

- طرح جامع حمل و نقل كشور موضوع جزء (2) بند (ج) ماده (30) قانون احكام دايمي برنامه هاي توسعه كشور.