کد خبر: 8579
تاریخ انتشار: چهارشنبه 19 خرداد 1400 - 12:58
>>

موضوعات مورد بررسی

- لايحه اصلاح تبصره قانون اجازه افتتاح حساب پس انداز براي اطفال.

- مجوز فروش يك قطعه زمين مشاعي واقع در بلوار خبرنگار ،ميدان نبوت شهر ايلام در اختيار وزارت كشور (استانداري ايلام).

- صدور مجوز فروش زمين متعلق به سركنسولگري جمهوري اسلامي ايران در كشور عراق .

- صدور مجوز فروش ملك اقامتگاه سابق سفارت جمهوري اسلامي ايران در كشور استراليا، موضوع: خريداري ملك جايگزين از محل منابع حاصل از فروش.

- مجوز واگذاري یک پلاك ثبتي واقع در تهران- خيابان حجاب، با حفظ مالكيت دولت به مدت پنج سال به فدراسيونهاي "ورزش روستايي و بازي هاي بومي محلي" و "كبدي".

- لايحه اصلاح قانون ثبت احوال.