کد خبر: 8578
تاریخ انتشار: چهارشنبه 19 خرداد 1400 - 12:56
>>

موضوعات مورد بررسی

- دستورالعمل اجرايي كارگروه تسهيل سرمايه‌گذاري و مقررات زدايي استان.

- انتقال مبالغ مربوط به جرايم تاخير در تاديه (پس از سررسيد) اوراق مشاركت فروش رفته سال هاي 1390 و 1391 طرح تملك دارايي هاي سرمايه اي شركت هاي آب و فاضلاب و شركت هاي آب منطقه اي به حساب بدهي دولت .

آخرین اخبار