کد خبر: 8573
تاریخ انتشار: سه شنبه 18 خرداد 1400 - 14:18
کد پیشنهاد: 58817
تاریخ پیشنهاد: 1400/02/21
تاریخ ثبت پیشنهاد: 1400/02/28
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اطلاعات، مطابق روال مرسوم و به استناد تبصره (49) قانون بودجه سال 1364 کل کشور، متن پیشنهادی مربوط به هزينه خدمات ثبت نام آزمون هاي سازمان سنجش كشور در سال 1401 را به هیئت دولت ارائه نموده است.
پیشنهاد هزينه خدمات ثبت نام آزمون های سازمان سنجش كشور  در سال 1401

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» براساس تبصره (49) قانون بودجه سال 1364 کل کشور، دولت می تواند هزینه های موردنیاز جهت برگزاری آزمون گزینش های ورودی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی داخلی و وزارت آموزش و پرورش و اعزام به خارج و همچنین آزمون گزینش های دانشکده افسری شهربانی و ژاندارمری و ارتش جمهوری اسلامی ایران و سایر وزارت خانه ها و موسسات دولتی را برآورد و از داوطلبان آزمون های مذکور اخذ نماید.

در همین راستا سازمان سنجش آموزش کشور همه ساله به منظور تامین اعتبار هزینه های آزمون های ملی و فراملی نسبت به برآورد و پیشنهاد هزینه موردنیاز و قابل دریافت از داوطلبان آزمون ها بابت تامین و پوشش کلیه هزینه های آن سازمان از محل وجوه دریافتی آزمون ها اقدام می کند و هیچ مبلغی برای هزینه های جاری و تملک دارایی های سرمایه ای از دولت دریافت نمی کند.

به همین منظور وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اطلاعات متن پیشنهادی مربوط به افزايش هزينه خدمات ثبت نام آزمون هاي سازمان سنجش كشور  در سال 1401 را به هیئت دولت ارائه نموده است.

گفتنی است، این متن پیشنهادی مراحل بررسی خود را در کمیسیون علمی، تحقیقاتی و فناوری هیئت دولت طی می کند.

downlod