کد خبر: 8558
تاریخ انتشار: دوشنبه 17 خرداد 1400 - 10:56
نوع مصوبه: تصویب نامه
شماره مصوبه: 57929/27962
تاریخ ابلاغ: 1400/03/12
با امضای معاون اول رئیس جمهور، «آیین نامه هماهنگی پیشگیری و مدیریت پدیده گرد و غبار» ابلاغ شد.
آیین نامه هماهنگی پیشگیری و مدیریت پدیده گرد و غبار ابلاغ شد

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» هیئت وزیران در جلسه مورخ 9 خرداد 1400، به منظور پایش اثربخشی سیاست های مربوط به مدیریت منابع آب و آبخیزداری، مدیریت تالاب ها و احیای دریاچه ها و و تالاب های خشک شده و نیز با هدف استفاده مؤثر از راهبردهای بهبود معیشت و افزایش آگاهی و مشارکت مردم و جوامع محلی، «آیین نامه هماهنگی پیشگیری و مدیریت پدیده گرد و غبار» را به تصویب رساند.

به موجب این آیین نامه و به منظور سیاست گذاری، تعیین راهبردها، هم افزایی و هماهنگی میان دستگاه های اجرایی برای انجام اقدامات لازم در سطح ملی و منطقه ای و همچنین نظارت بر اقدامات اجرایی دستگاه ها به منظور کاهش آثار و پیامدهای ناشی از وقوع پدیده گرد و غبار، ستاد ملی سیاست گذاری و هماهنگی مدیریت پدیده گرد و غبار به ریاست سازمان حفاظت محیط زیست و با عضویت معاونین مرتبط معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، سازمان انرژی اتمی ایران، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور جارجه، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جهاد کشاورزی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت، کشور، نفت، نیرو و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تشکیل می شود.

همچنین کارگروه تخصصی ملی با هدف پشتیبانی فنی از تصمیم گیری های ستاد ملی و بررسی و ارایه پیشنهاد درخصوص موضوعات زیر تشکیل می گردد:

- سیاست های پیشگیری، مدیریت، مقابله و سازگاری با پدیده گرد و غبار

- برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت اجرایی دستگاه های ذیربط

- اقدامات اجرایی مرتبط براساس شرایط بوم شناختی (اکولوژیکی)، سرزمینی، اجتماعی و اقتصادی کانون های غبارخیز کشور

- سرمایه گذاری بخش غیردولتی، بهره گیری از فناوری های نوین و تقویت کمک نوآورها (استارت آپ)

- طرح های الگویی اقتصادی - بوم شناختی (اکولوژیکی) بزرگ مقیاس در مناطق غبارخیز با مشارکت بخش های غیردولتی

- موارد ارجاعی از سوی ستاد ملی

- دستورالعمل های مرتبط با آیین نامه

- پژوهش ها و مطالعات مورد نیاز

- آموزش، اطلاع رسانی و جلب مشارکت های مردمی

همچنین براساس آیین نامه یاد شده، وزارت راه و شهرسازی (سازمان هواشناسی کشور) موظف است سامانه هشدار و پیش آگاهی وقوع پدیده گرد و غبار را با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این آیین نامه راه اندازی نماید و داده ها و اطلاعات تولیدی آن را در اختیار دستگاه های عضو و دبیرخانه ستاد ملی قرار دهد و گزارش وضعیت پیشرفت اقدامات مربوط را هر شش ماه یکبار به دبیرخانه ارسال نماید. دستگاه های عضو ستاد ملی نیز موظفند ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، امکان دسترسی برخط به داده ها و اطلاعات مرتبط را برای سازمان هواشناسی کشور فراهم نمایند.

وزارت جهاد کشاورزی نیز موظف شد برنامه اجرایی حفاظت و بهره برداری پایدار از اراضی کشاورزی با منشأ گرد و غبار (غبارخیز) با رویکرد کشاورزی حفاظتی و به تفکیک نوع اقدام پیشگیرانه، مقابله ای و سازگارکننده با پدیده گرد و غبار را در چارچوب قوانین و مقررات و اعتبارات مصوب مربوط جهت تأیید به ستاد ملی ارایه و گزارش وضعیت پیشرفت اقدامات مصوب را هر شش ماه یکبار به دبیرخانه ارسال نماید.

این وزارتخانه (سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور) همچنین موظف است در اجرای مواد (24) و (27) قانون هوای پاک، براساس وضعیت کانون های گرد و غبار داخلی کشور یا با بهره گیری از مشارکت مردم، برنامه اقدامات پیشگیرانه، مدیریتی، مقابله ای و سازگارکننده با پدیده گرد و غبار را در چارچوب قوانین و مقررات و اعتبارات مصوب مربوط جهت تأیید به ستاد ملی ارایه نموده و گزارش وضعیت پیشرفت اقدامات مصوب را هر شش ماه یکبار به دبیرخانه ارسال نماید.

در همین راستا، وزارت نیرو نیز موظف شد با اعمال مصوبات کارگروه ملی سازگاری با کم آبی، اقدمات و طرح های توسعه منابع آب خود را به گونه ای برنامه ریزی نماید که از توسعه و تشدید وضعیت کانون های تولید گرد و غبار کشور جلوگیری به عمل آید.

این وزارتخانه همچنین موظف است با هماهنگی و همکاری وزارت امور خارجه، سازمان حفاظت محیط زیست و سایر دستگاه های اجرایی ذی ربط، گزارش وضعیت طرح های توسعه مناب آب کشورهای همسایه از جهت میزان تأثیرگذاری این طرح ها بر کانون های خارجی و داخلی فعلی و بالقوه اثرگذار بر کشور را ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این آیین نامه تهیه و جهت تعیین سیاست ها و پیگیری های مقتضی به ستاد ملی ارایه نماید و بر این اساس دستگاه های مسئول گزارش وضعیت پیشرفت اقدامات مصوب ستاد ملی را هر شش ماه یکبار به دبیرخانه ارسال کنند.

سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در تهران و سایر مراکز استان ها و همچنین سایر رسانه های دولتی نیز موظفند در چارچوب ماده (28) قانون هوای پاک، برنامه های مرتبط با ظرفیت سازی، آموزش و آگاهی بخشی عمومی مربوط به پدیده گرد و غبار را اطلاع رسانی کنند.

downlod