کد خبر: 8547
تاریخ انتشار: سه شنبه 11 خرداد 1400 - 16:01
نوع مصوبه: تصویب نامه
شماره مصوبه: 58784/27071
تاریخ ابلاغ: 1400/03/11
معاون اول رئیس جمهور تصویب نامه دولت درخصوص تنقیح مصوبات مربوط به سرمایه گذاری خارجی را ابلاغ کرد.
تنقیح مصوبات مربوط به سرمایه گذاری خارجی

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» هیئت وزیران در جلسه مورخ 9 خرداد 1400 و در راستای تکالیف مقرر در قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور، با پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور مبنی بر تنقیح مصوبات مربوط به سرمایه گذاری خارجی موافقت کرد.

در تصویب نامه تنقیحی در موضوع سرمایه گذاری خارجی، تمامی مصوبات هیئت وزیران، کمیسیون های موضوع اصل 138 قانون اساسی، نمایندگان ویژه رییس جمهور و مقررات مصوب شورای انقلاب در موضوع «سرمایه گذاری خارجی» از ابتدای دوران مقرره گذاری در کشور تاکنون، شناسایی و در چهار فهرست «معتبر»، «منسوخ ضمنی و با اجرا منتفی»، «منسوخ صریح و ابطال شده» و «غیرمعتبر با انقضای زمان» دسته بندی و تدوین شده است.

downlod