کد خبر: 8519
تاریخ انتشار: چهارشنبه 5 خرداد 1400 - 11:24
>>

موضوعات مورد بررسی:

- آيين نامه تضمين معاملات مشاركت عمومي- خصوصي

- تامين اجراي ماده (38)  قانون تامين اجتماعي موضوع: صيانت از حقوق اجتماعي كاركنان شاغل در عمليات مقاطعه كاري، تكاليف و تعهداتي براي واگذارندگان كار، مقاطعه كاران و سازمان تامين اجتماعي

- صدور مجوز ترخيص قطعي ماشين آلات ورود موقت پيمانكار چيني  و آزاد سازي تضامين منطقه يك پروژه آزاد راه تهران شمال

- اصلاح بند (5) و الحاق تبصره درخصوص تصويب نامه شماره 67289/ت 56606 ه مورخ 1398/06/02 موضوع: تامين مالي طرح راه آهن بيرجند- يونسي

- پروژه بهسازي سطوح پروازي و سيستم زهكش باند (29) چپ فرودگاه بين المللي مهر آباد