کد خبر: 8502
تاریخ انتشار: يکشنبه 2 خرداد 1400 - 13:23
کد پیشنهاد: 58813
تاریخ پیشنهاد: 1400/02/26
تاریخ ثبت پیشنهاد: 1400/02/29
وزارت آموزش و پرورش در راستای سیاست های کلی سلامت و جمعیت، ابلاغی مقام معظم رهبری، تأکید سند تحول بنیادین بر توجه به تمام ساحت های فرایند تعلیم و تربیت از جمله ساحت زیستی و بدنی، پیچیدگی روزافزون مسائل حوزه سلامت و بهداشت دانش آموزان و از جمله زیست بوم جدید ناشی از بیماری کرونا، پیشنهاد آیین نامه اجرایی تأمین، حفظ و ارتقای سلامت جسمی، روانی و اجتماعی دانش آموزان را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب، به دولت ارایه کرده است.
ارایه پیشنهاد آیین نامه اجرایی تأمین، حفظ و ارتقای سلامت جسمی، روانی و اجتماعی دانش آموزان

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» با توجه به گذشت بیش از 15 سال از آیین نامه قبلی اجرایی تبصره (6) الحاقی به ماده واحده قانون انتقال مراقبین بهداشت مدارس به واحدهای آموزشی تابع وزارت آموزش و پرورش مصوب هیئت وزیران و ضرورت اصلاح و به روز رسانی آن، وزارت آموزش و پرورش با هدف بهبود اثربخشی و کارایی فعالیت های حوزه سلامت، متن پیشنهادی خود با عنوان «آیین نامه اجرایی تأمین، حفظ و ارتقای سلامت جسمی، روانی و اجتماعی دانش آموزان با توجه به سیاست های کلی سلامت و جمعیت مصوب مقام معظم رهبری» را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب در هیئت دولت، ارایه کرده است.

از جمله نتایج آیین نامه اجرایی فوق در صورت تصویب و تحقق، می توان به فراهم آمدن زمینه آموزش سلامت برای کلیه دانش آموزان، تربیت نیروی انسانی متخصص دارای مهارت های بین رشته ای و آشنا به فضای تعلیم و تربیت توسط دانشگاه فرهنگیان، تأمین نیروی مراقب سلامت مورد نیاز برای مدارس و افزایش کارآمدی و اثربخشی مراقبین سلامت (با تأمین رضایتمندی شغلی) اشاره کرد.

براساس متن پیشنهادی آیین نامه یاد شده، مراقبین موضوع این آیین نامه به کسانی اطلاق می شود که حداقل دارای مدرک کاردانی رشته های بهداشت مدارس، بهداشت عمومی، بهداشت خانواده، پرستاری، مبارزه با بیماری ها، بهداشت محیط، مامایی و سایر رشته های مرتبط شناخته می شوند.

همچنین به موجب آیین نامه مذکور، برای آموزش و مراقبت های سلامتی از مراقبین سلامت مدارس با شاخص (1/750) در مدارس شهری، حداکثر در دو واحد آموزشی و در روستاها از بهورزان خانه های بهداشت طبق مقررات آموزشی مدرسه و شرح وظایف بهورز استفاده می گردد.

ساعت کار مراقبین 24 ساعت در هفته است و مراقبین موظف به ارایه خدمات لازم آموزشی و بهداشتی به دانش آموز هستند.

همچنین وزارت آموزش و پرورش موظف است با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، کوریکولوم و محتوای آموزش سلامت برای دانش آموزان را مطابق با سیاست های کلی سلامت و جمعیت مقام معظم رهبری برای کلیه پایه های تحصیلی تهیه نماید.

لازم به ذکر است پیشنهاد فوق هم اکنون در کمیسیون علمی، تحقیقاتی و فناوری دولت در دست بررسی و تصمیم گیری است.

downlod
آخرین موضوعات در حال بررسی