کد خبر: 8497
تاریخ انتشار: شنبه 1 خرداد 1400 - 10:49
>>

موضوع مورد بررسی:

- آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ماده (6) قانون حمایت از اطفال و نوجوانان - مصوب 1399.