کد خبر: 8484
تاریخ انتشار: چهارشنبه 29 ارديبهشت 1400 - 10:43
>>

موضوعات مورد بررسی

- مجوز تملك ششدانگ قطعه زمينی در كرمان، موضوع: احداث هنرستان فني و حرفه اي مطابق لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومي،عمراني و نظامي دولت، دراختيار وزارت آموزش و پرورش (شركت تعاوني پگاه).

- مجوز واگذاري پلاك ثبتی واقع در كيلومتر (18) جاده بم-زهدان، شهرستان بم، استان كرمان براي احداث زندان بم در اختيار سازمان زندان ها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور.

- مجوز واگذاري (80) هكتار از اراضي یک پلاك ثبتي در اصفهان براي احداث زندان جديد شهرستان اصفهان دراختيار سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور.

- مجوز واگذاري حق استفاده (7462) مترمربع از یک پلاك ثبتي واقع در روستاي مخور شهرستان چالدران استان آذربايجان غربي جهت احداث گورستان.

- مجوز خريد ساختمان اداري جديد گمرك جمهوري اسلامي ايران از محل فروش املاك مازاد.

- اصلاح بند (1) ماده (7) از آيين نامه اجرايي بند (د) ماده (46) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، موضوع: درج نام مادر در (كارت ملي) براي تكريم نقش والدين و رويكرد ارزش گذارانه.

- الحاق يك تبصره بعنوان تبصره (4) به  ماده 3 آيين نامه اجرايي قانون جلوگيري از خرد شدن اراضي كشاورزي و ايجاد قطعات مناسب فني و اقتصادي.