کد خبر: 8478
تاریخ انتشار: دوشنبه 27 ارديبهشت 1400 - 09:29
کمیسیون های هیئت دولت >> امور دولت >> مصوبه
نوع مصوبه: تصویب نامه
شماره مصوبه: 58764/19755
تاریخ ابلاغ: 1400/02/26
معاون اول رئیس جمهور اصلاحیه صورت گرفته در تصویب نامه مربوط به تخصیص اعتبار برای پیشگیری از تنش آبی و مدیریت خشکسالی در تبریز را ابلاغ کرد.
مصوبه تخصیص اعتبار برای پیشگیری از تنش آبی در تبریز، اصلاح و ابلاغ شد

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» هیئت وزیران در جلسه 22 اردیبهشت 1400 به پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور و به منظور تامین نظر هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت، تصویب نامه مربوط به اختصاص اعتبار به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان آذربایجان شرقی به منظور پیشگیری از تنش آبی و مدیریت خشکسالی در تبریز را اصلاح کرد.

بر اساس این اصلاحیه، مبلغ 450 ميليارد ريال اعتبار تملك دارايي سرمايه اي براي پیشگیری از موضوع فوق، از طریق اجراي خط انتقال آبرساني از نهند به تبريز، پروژه حفر (30) حلقه چاه در نهند و افزايش ظرفيت ايستگاه پمپاژ شماره (5) آبرساني زرينه رود به تبريز در اختيار سازمان مديريت و برنامه ريزي استان مزبور قرار مي گيرد.

downlod