کد خبر: 8460
تاریخ انتشار: چهارشنبه 22 ارديبهشت 1400 - 13:30
کمیسیون های هیئت دولت >> امور دولت >> مصوبه
نوع مصوبه: تصویب نامه
شماره مصوبه: 58460/17868
تاریخ ابلاغ: 1400/02/21
معاون اول رئیس جمهور تصویب نامه مربوط به تدقيق محدوده منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس در دو قسمت را ابلاغ کرد.
تدقيق محدوده منطقه ويژه اقتصادی انرژی پارس

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» هيئت وزيران در جلسه 19 اردیبهشت 1400 به پیشنهاد دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد تبصره (1) ماده (1) قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، محدوده منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در قسمت های پارس (1) و (2) موضوع تصویب نامه شماره 129200/ت35141هـ مورخ 9/10/1385 به مساحت (42658) هکتار به شرح نقشه پیوست را اصلاح کرد.

downlod