کد خبر: 8447
تاریخ انتشار: چهارشنبه 22 ارديبهشت 1400 - 12:13
>>

موضوعات مورد بررسی

- تدوين آيين نامه اجرايي تشويق به مشاركت موضوع ماده (15) قانون حداكثر استفاد از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني.

- آيين نامه اجرايي موضوع جزء (4) بند (ب) ماده (19) قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني.

- تكليف بانك مركزي نسبت به تعيين بانكهاي عامل و سهميه آنها براي پرداخت تسهيلات طرح نوسازي و بهسازي مسكن به (200) هزار واحد مسكوني در روستا و شهرهاي زير (25/000) نفر جمعيت. در سال 1400.

- پروژه بهسازي سطوح پروازي و سيستم زهكش باند (29) چپ فرودگاه بين المللي مهر آباد.

آخرین اخبار