کد خبر: 8445
تاریخ انتشار: چهارشنبه 22 ارديبهشت 1400 - 11:57
کمیسیون های هیئت دولت >> امور دولت >> مصوبه
نوع مصوبه: تصویب نامه
شماره مصوبه: 58456/17865
تاریخ ابلاغ: 1400/02/21
معاون اول رئیس جمهور تصویب نامه مربوط به طرح جامع منطقه ويژه اقتصادي شهركرد را ابلاغ کرد.
ابلاغ مصوبه طرح جامع منطقه ويژه اقتصادی شهركرد

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» هيئت وزيران در جلسه 19 اردیبهشت 1400 به پیشنهاد دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد تبصره (1) ماده (1) قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، طرح جامع منطقه ويژه اقتصادي شهرکرد را به شرح پیوست تعیین کرد.

بر این اساس، هرگونه عمليات اجرايي با رعایت کلیه ضوابط و مقررات از جمله ملاحظات زيست محيطي (برنامه مدیریت زیست محیطی) و ملاحظات و سیاست های میراث فرهنگی و قوانین و مقررات ناظر بر حفظ آثار تاریخی، فرهنگی و هنری انجام می شود. 

همچنین هرگونه تغيير در كاربري‌هاي طرح جامع مذكور منوط به تصويب در كارگروه تخصصي شوراي عالي مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی مي‌باشد.

ضمنا دوره بازنگري طرح جامع یادشده (5) سال مي‌باشد.

downlod