کد خبر: 8438
تاریخ انتشار: چهارشنبه 22 ارديبهشت 1400 - 10:26
نوع مصوبه: تصویب نامه
شماره مصوبه: 58708/17799
تاریخ ابلاغ: 1400/02/21
با امضای معاون اول رئیس جمهور، مصوبه مربوط به تعیین ضریب حقوق کارمندان و افزایش حقوق بازنشستگان در سال 1400 اصلاح و ابلاغ شد.
اصلاح و ابلاغ مصوبه تعیین ضریب حقوق کارمندان و افزایش حقوق بازنشستگان در سال 1400

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» هیئت وزیران در جلسه مورخ 19 اردیبهشت 1400، به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و به منظور رفع ابهامات و سوالات گسترده دستگاه های اجرایی درخصوص تبصره ذیل بند (5) تصویب نامه سال جاری درخصوص تعیین ضریب حقوق کارمندان و افزایش حقوق بازنشستگان در سال 1400، مصوبه مربوط را اصلاح کرد.

به موجب این اصلاحیه، تبصره بند (5) مصوبه مذکور درخصوص تجمیع و اعمال مبالغ ناشی از اجرای بندهای (7) و (9) مصوبه دولت و  اصلاحات بعدی آن در تفاوت تطبیق مجموع مبلغ مندرج در حکم کارگزینی برای کارکنان قرارداد کار معین (مشخص) و کارکنان طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به نسبت مدت کارکرد، از مصوبه حذف شد.

همچنین مبالغ ناشی از اجرای بند (9) آیین ننامه اجرایی افزایش ضریب حقوق و حقوق و مزایای مستمر کارکنان، مشمول افزایش این تصویب نامه خواهند بود.

downlod