کد خبر: 8433
تاریخ انتشار: دوشنبه 20 ارديبهشت 1400 - 10:48
کمیسیون های هیئت دولت >> اقتصاد >> مصوبه
نوع مصوبه: تصویب نامه
شماره مصوبه: 57548/16696
تاریخ ابلاغ: 1400/02/19
معاون اول رئیس جمهور آیین نامه اجرایی تبصره (2) جزء (4) ماده (4) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، موضوع ساماندهی، ایجاد، ثبت و اعلام فهرست ملی تشکل های اقتصادی را ابلاغ کرد.
ابلاغ آیین نامه اجرایی «ساماندهی، ایجاد، ثبت و اعلام فهرست ملی تشکل های اقتصادی»

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» هیئت وزیران در جلسه یکم اردیبهشت 1400 به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزیران در اجرای تکلیف مقرر در تبصره (2) جزء (4) ماده (4) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، آیین نامه اجرایی تبصره یادشده درخصوص ساماندهی، ایجاد، ثبت و اعلام فهرست ملی تشکل های اقتصادی کشور را به تصویب رساند.

آیین نامه مذکور به منظور بهره برداری هرچه بیشتر از ظرفیت تشکل های اقتصادی و ساماندهی آنها و با اهداف زیر، تهیه و تصویب شده است:

- شناسایی تشکل های اقتصادی موازی بر اساس شاخص های تعیین شده و اقدامات لازم برای ادغام، شبکه سازي، یکپارچه سازي و انسجام آنها پس از احراز شرایط توسط اتاق ها

- اطلاع‌رسانی دلایل رد یا پذیرش درخواست های واصله برای ثبت در فهرست ملی تشکل هاي اقتصادي

- تشکیل کارگروه ساماندهی تشکل های اقتصادی کشور به منظور ساماندهی و زمینه سازی برای ادغام، شبکه سازي، یکپارچه سازي و انسجام تشکل هاي اقتصادي با مسئولیت اتاق ها

- شناسایی آن دسته از فعالیت هاي اقتصادي که فاقد تشکل فعال هستند و ساماندهی، ایجاد و ثبت و در صورت ضرورت، زمینه سازی برای ادغام تشکل هاي اقتصادي فعال توسط اتاق ها

- راه‌اندازي سامانه الکترونیکی تشکل هاي اقتصادي توسط اتاق ها با همکاري کلیه دستگاه های ذیربط و به اشتراک گذاری اطلاعات مرتبط با تشکل هاي اقتصادي

downlod