کد خبر: 8414
تاریخ انتشار: چهارشنبه 15 ارديبهشت 1400 - 10:37
>>

موضوعات مورد بررسی

- تخصيص بخشي از عوايد حاصل از فروش سوخت به طرح هاي ايجاد اشتغال پايدار در مناطق مرزي.

- لايحه نظام جامع باشگاه داري در جمهوري اسلامي ايران.

- اصلاح مواد (5) ، (11) و (14) اساسنامه صندوق ضمانت سپرده‌ها و مواد (12) و (15) آيين‌نامه ميزان و نحوه دريافت حق‌عضويت‌ در صندوق ضمانت سپرده‌ها به اسناد.

- مجوزانعقاد قرارداد جهت  احداث محور جاده‌اي تبريز - شبستر بطول 42 كيلومتر  توسط وزارت راه وشهرسازي(شركت تعاوني توسعه و عمران شهرستان شبستر).

- اصلاح تصويب نامه موضوع: طرح فروش سوخت مرزي به منظور ارتقاء توان اقتصادي ساكنين روستاهاي مرزي  و  كاهش زمينه هاي قاچاق سوخت .

- پروژه بهسازي سطوح پروازي و سيستم زهكش باند (29) چپ فرودگاه بين المللي مهر آباد.