کد خبر: 8411
تاریخ انتشار: چهارشنبه 15 ارديبهشت 1400 - 10:34
>>

موضوعات مورد بررسی

- مستثني شدن نيروهاي مشمول مصوبه مورخ 1358/09/17 شوراي انقلاب شاغل در پست هاي سازماني با سطوح كارشناس مسئول و بالاتر....

- لايحه استفساريه ماده (106) قانون كار جمهوري اسلامي ايران.

- اساسنامه صندوق بيمه همگاني حوادث طبيعي، موضوع: ماده (15) قانون تاسيس صندوق بيمه همگاني حوادث طبيعي.

- تمديد بيمه عمر و حوادث كاركنان دولت.