کد خبر: 841
تاریخ انتشار: چهارشنبه 28 مهر 1395 - 14:39
تاریخ پیشنهاد: 1395/06/14
کد پیشنهاد: 53463
وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام داشته از آنجا که در آیین نامه نحوه انتخاب حسابرس برای شرکت های دولتی ضمانت اجرایی لازم برای رعایت تصمیمات کارگروه انتخاب حسابرس پیش بینی نشده است. همچنین عنوان آیین نامه نیز با مفاد ماده «1» آن که دامنه شمول آیین نامه را تعیین نموده، هم خوانی ندارد...

وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام داشته از آنجا که در آیین نامه نحوه انتخاب حسابرس برای شرکت های دولتی موضوع تصویب نامه شماره 3300/ت39037 ک مورخ 19 /01 /1387 وزیران محترم عضو کمیسیون اقتصاد هیئت دولت که به استناد تبصره «1» ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی ( مصوب سال 1372 مجلس شورای اسلامی ) به تصویب رسیده، ضمانت اجرایی لازم برای رعایت تصمیمات کارگروه انتخاب حسابرس ( کارگروه موضوع ماده «3» آیین نامه یاد شده) پیش بینی نشده است. همچنین عنوان آیین نامه نیز با مفاد ماده «1» آن که دامنه شمول آیین نامه را تعیین نموده، هم خوانی ندارد و به دلیل ابهام ها و اشکال های موجود در متن ماده «1» اشاره شده تشخیص شرکت های مشمول آیین نامه را با مشکل مواجه ساخته است، با توجه به موارد پیش گفت از نظر این وزارت ضرورت دارد موادی به آیین نامه موصوف الحاق و اصلاحاتی در عنوان و متن آن اعمال شود. از این رو خواستار اصلاح آیین نامه نحوه انتخاب حسابرس برای شرکت های دولتی شده است.

مستندات قانونی:

تبصره 1 ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران و...

تبصره 1ـ شرکت ها و مؤسسات تابعه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح از شمول این آیین ­نامه مستثنی می­باشند. نحوه حسابرسی از شرکت ها و مؤسسات یادشده با توافق وزرای امور اقتصادی و دارایی و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تعیین می­گردد.

مواد (1) و (3) آیین نامه نحوه انتخاب حسابرس برای شرکت های دولتی

ماده ۱- کلیه شرکت های دولتی موضوع ماده (۴) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ و سایر شرکت هایی که پنجاه درصد یا بیشتر سرمایه یا سهام آنها منفرداً یا مشترکاً به وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، شرکت های دولتی، بانک های دولتی، مؤسسات اعتباری دولتی، شرکت های بیمه دولتی، تأمین اجتماعی، سازمان بازنشستگی کشوری و سایر صندوق های بازنشستگی وابسته به دستگاه اجرایی یاد شده تعلق داشته باشد و همچنین شرکت های دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از جمله شرکت ملی نفت ایران، شرکت های وابسته به وزارت نفت، سازمان گسرتش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت های تابع و وابسته هر یک از آنها و همچنین شرکت هایی که به مفهوم ماده (۴) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ دولتی تلقی نمی شوند، ولی اکثریت اعضای هیأت مدیره آنها توسط دستگاه های اجرایی تعیین می شوند، مشمول این آیین نامه هستند.

ماده ۳ اعضای کارگروه عبارتند از رییس سازمان حسابرسی، دبیرکل جامعه حسابداران رسمی، معاون ذیربط وزیر امور اقتصادی و دارایی و رؤسای هیأت عالی نظارت در سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی که توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی تعیین می شوند.

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف
آخرین موضوعات در حال بررسی