کد خبر: 8393
تاریخ انتشار: چهارشنبه 8 ارديبهشت 1400 - 11:25
>>

موضوعات مورد بررسی

- لايحه نحوه اداره شركتهاي بخش عمومي.

- پروژه بهسازي سطوح پروازي و سيستم زهكش باند (29) چپ فرودگاه بين المللي مهر آباد.